Fijne springplank naar
het leraarschap

LIO-ers zijn bij SKO West-Friesland niet alleen leraren in opleiding, maar ook potentiële nieuwe collega’s. Zij worden serieus genomen, schuiven aan bij bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen met andere LIO-ers en startende leerkrachten en kunnen altijd terugvallen op een solide begeleiding. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. ‘Door vertrouwen ga je groeien.’


Melissa de Nijs, (eerstejaarsleerkracht groep 4 van De Ark) en Maureen Wilcke (eerstejaarsleerkracht groep 5 van de Bonifatiusschool) zijn vanuit hun LIO-stage doorgegroeid binnen SKO West-Friesland. Vanaf het eerste moment, toen ze als stagiaires nog onwennig in het leslokaal stonden, kregen zij alle hulp én ruimte om zich op hun gemak te voelen. Maureen: “Men staat open voor je eigen manier. Je krijgt de vrijheid om je onderzoek naar eigen inzicht uit te voeren en je mag zaken uitproberen. Dan is de vraag of je een aanstelling wilt, niet zo moeilijk te beantwoorden.”

“Men staat open voor je eigen manier. Je krijgt de vrijheid om je onderzoek naar eigen inzicht uit te voeren en je mag zaken uitproberen. Dan is de vraag uiteindelijk of je een aanstelling wilt, niet zo moeilijk te beantwoorden.”

‘Het klopt’

Het gevoel dat je serieus genomen wordt, ervaart ook Karin. Zij doet op dit ogenblik haar LIO-stage op de St. Jozefschool Zwaagdijk. “Bij de oriënterende speeddate bij SKO West-Friesland was de schoolopleider direct geïnteresseerd in mij. En daarna is men echt op zoek gegaan naar een plek die bij mij paste. Dat voelde goed en heeft goed uitgepakt. Ik had al eerder verhalen gehoord over de begeleiding vanuit SKO West-Friesland, maar die waren zo positief, dat ik het bijna niet kon geloven. Maar nu kan ik ook zelf zeggen: ‘het klopt’.”


Aan de basis van de begeleiding bij SKO West-Friesland staan de schoolopleiders, in totaal drie. Zij ontfermen zich niet alleen over de stagiaires van Ipabo en Inholland Alkmaar, maar ook over de startende leerkrachten. Die laatste krijgen twee jaar lang coaching. Het uitgangspunt hierbij zijn hun eigen vragen en ervaringen. Twee keer per schooljaar worden er bijeenkomsten georganiseerd op het bestuurskantoor om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook de LIO-studenten die op de scholen stage lopen, worden voor dat overleg uitgenodigd.

“Juist die praktische ondersteuning met tastbare voorbeelden
waar je direct iets mee kunt, spreekt mij aan.”

Wisselwerking

“Juist die praktische ondersteuning met tastbare voorbeelden waar je direct iets mee kunt, spreekt mij aan”, aldus Karin. Melissa vult daarbij aan dat niet alleen de schoolopleiders voor haar als starter klaarstaan, maar ook de directeur en het team van De Ark. “De school heeft vertrouwen in mij en ik durf bijna alles te vragen. Door die feedback en de cursussen van de SKO West-Friesland Academie kan ik mij verder ontwikkelen. Omgekeerd kan ik met mijn opleiding orthopedagogiek ook iets toevoegen aan het onderwijs hier op school. Die wisselwerking is mooi.”


Vertrouwen, dat is het woord dat regelmatig terugkomt in het gesprek met Karin, Maureen en Melissa. Alledrie geven zij aan dat het vertrouwen dat ze krijgen van schoolopleiders, mentor en team zorgt voor het goede SKO West-Friesland-gevoel. Daardoor zijn ze gaan groeien. Als stagiair werd hen al op het hart gedrukt: ‘wat je al kan, dat doe je’. En als je ergens tegenaan loopt, dan is er een vangnet. Maureen: “Niet alleen kinderen worden gezien bij SKO West-Friesland, maar ook de LIO-ers en beginnende leerkrachten. Met als summum van waardering dat alle LIO-ers een contract krijgen.”