Voorwoord

Soepel samenwerken

Voor u ligt ons bestuursverslag over 2019. Bewust starten we met de verhalen van twee lerarenkoppels en hun directies. Onze hoofdtaak is onderwijs verzorgen en daar hebben we middelen en mensen voor nodig. Met de middelen hebben we het samen in 2019 net als voorgaande jaren goed gedaan. Het is gelukt om bewust wat extra in te zetten. De mensen hebben het zeker zo goed gedaan. Een ieder levert naar vermogen haar/zijn bijdrage en steeds meer samen. In het dynamisch koersplan ‘Glinsterende ogen’ staat met name het samenspel tussen leraar en leerling, de interactie tussen die twee, beschreven. Zo kan de bedoeling ‘hoogwaardig en betekenisvol leren’ vorm krijgen. Dit samenspel is dagelijks aan de orde op al onze scholen. Er is ook een samenspel tussen leraren, zoals het werken in commissies, met een rekenspecialist. De hele dag door samen optrekken, met zijn tweeën of meer, komt nog niet veel voor. Een serieuze vakbekwame kijk hoog houden, maar ook het beste in elkaar naar boven halen door spel kan door middel van co-teaching. Het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor hoogwaardig en betekenisvol onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep gaat een stap verder dan alleen een groep draaien. Het samenspel met een andere leraar gaat het best als je dezelfde visie op onderwijs hebt en als karakters aanvullend zijn. Het is ook een kwestie van lange adem, vertrouwen en ruimte krijgen. In de verhalen van leerkrachten en directeuren in dit bestuursverslag komt naar voren dat deze werkwijze ‘goud waard’ is. Het beste wordt in jezelf naar boven gehaald, waardoor de passie voor het vak weer merk- en voelbaar is. Misschien zijn de verhalen wel aanleiding voor anderen om ook de stap naar een vorm van samenspel, zoals co-teaching, te maken. Wees nieuwsgierig naar elkaars verhaal. Leo Wijker Voorzitter College van Bestuur