Raad van Toezicht

Bewondering voor ‘team SKO West-Friesland’

2021 was een jaar, waarin de veerkracht van leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en kantoorpersoneel danig op de proef werd gesteld. De regels rondom Corona veranderden bijna maandelijks, en in bepaalde perioden zelfs wekelijks. De Raad van Toezicht spreekt haar grootste waardering uit aan de hand van ‘COVID’: Complimenten, Oplossingsgericht, Vertrouwen, Innovatie en Durf.

Dit is de huidige Raad van Toezicht

Dhr. R.A.G. in ‘t Veld: Voorzitter Mw. L.S.M. Bakker: Vice-voorzitter Mw. K.B. Water: Lid Dhr. B. Broxterman: Lid Dhr. E.R. de Haan: Lid Mw. K.P.M. Limburg: Lid

Schoolbezoeken in coronatijd

In 2020 vroeg corona al veel van iedereen en in 2021 is dit niet minder geweest. Als raad hebben wij op afstand meegekeken en waar mogelijk meegedacht. Eind 2021 hebben we binnen de toen geldende regels de mogelijkheid gehad om scholenbezoeken af te leggen en met betrokkenen te praten over de impact, effecten en gevolgen van de coronaperiode.

De Raad van Toezicht kijkt vol trots en vertrouwen naar alle collega’s binnen SKO Westfriesland. We beseffen heel goed hoeveel energie het gevraagd heeft om de leerlingen het best mogelijke onderwijs te blijven geven met steeds weer wisselende regels en het schakelen tussen thuisonderwijs en les op school. Ook voor ouders had dit een grote impact, vernamen wij in gesprekken met ouders bij de schoolbezoeken.

We zijn onder de indruk van de energie en betrokkenheid vanuit alle lagen van de organisatie om het soms onmogelijke of onduidelijke, toch mogelijk en duidelijk te maken. Er is uitvoerig gecommuniceerd met ouders en eigen medewerekers om iedereen mee te nemen in alle onzekere ontwikkelingen.

Commissie huisvesting

Naast Covid-19 en alles daaromheen heeft de raad zich ook op andere thema’s gefocust. De kwaliteit van het onderwijs kwam aan de orde in de gesprekken over de besteding van de NPO-gelden (Nationaal Progamma Onderwijs) en over de prestatie-analyse voor de onderwijsinspectie.

Verder heeft de raad besloten om een extra commissie in het leven te roepen met als aandachtsgebied huisvesting. Dit dossier vraagt al langer om veel (bestuurlijke) aandacht en de verwachting is dat dit in de (nabije) toekomst ook zo zal blijven. Deze commissie kan het College van Bestuur en de organisatie beter tot dienst te zijn. De raad heeft de dossiers rondom ver- en nieuwbouw actief gevolgd. Een prachtig hoogtepunt was de opening van het nieuwe schoolgebouw de Droomgaard/de Sprankeling.

Geen representatief jaar voor leerlingenprestaties

De raad ziet de meerwaarde van de opgebouwde evaluatiestructuur ten aanzien van de ontwikkeling van de leerlingenprestaties. Hiermee worden de prestaties geborgd en waar mogelijk naar een hoger niveau gebracht. We begrijpen ook dat 2021, net als 2020, geen representatief jaar is en dat de effecten van het langdurig locatiewisselend onderwijs voorlopig noch voldoende in kaart zijn gebracht noch op langere termijn ingeschat kunnen worden.

Dit jaar is er opnieuw een bijzonder groot beroep gedaan op het bestuur, de directeuren, leerkrachten, ondersteunend personeel, GMR en medewerkers van het bestuurskantoor. Op professionele wijze hebben zij gezamenlijk invulling gegeven aan de uitdagingen van 2021.