Voorwoord

2021; ingewikkeld en kansrijk tegelijk

Eind 2021 waren veel mensen besmet met het omikronvirus. Met een harde lockdown sloten we het jaar af, en toch was het anders. De ‘derde kerstvakantie week’ zagen wij aankomen. In die week afstemmen, voorbereiden en afronden gaf menigeen verlichting, even op adem komen.

Of je nu kind, ouder, leerkracht of schoolleider bent, 2021 zal herinnerd worden als een bijzonder onderwijsjaar. Thuis en werk waren minder goed te scheiden. Onderwijs op afstand, hybride onderwijs, quarantaine en coronamaatregelen. Het heeft veel energie gevraagd, stress en werkdruk veroorzaakt, veerkracht is collectief getoond. Samenspel was er, maar dan anders: Een teamvergadering via een scherm, ook al was je in hetzelfde gebouw. De inhoudelijk focus op taal/lezen, rekenen was sterk, dat gaf meer ruimte voor maatwerk en het halen van de ambities. In veel gevallen is dat gelukt, of zagen wij dat het juiste pad was ingeslagen. Dat is iets om trots op te zijn.

Naast de effectieve manier van werken hebben wij elkaar bevraagd hoe het stond met de veiligheid en het welbevinden. Verbinding en gezamenlijkheid waren complexer te organiseren, maar bleven een streven. Naast de primaire leerfunctie van het onderwijs is het belang van de economische functie (opvang) en de sociale functie (de veilige haven) meer dan zichtbaar geworden. De waardering voor alle functies is bij ouders gegroeid.

De betrokkenheid van de ouders en de zelfstandigheid van de kinderen zijn positief gestimuleerd. De digitalisering van het onderwijs heeft grote sprongen gemaakt, niet in het minst door de leerlingen zelf. Het samenspel van en door de Digital Leaders, leerlingen die andere leerlingen en leerkrachten op allerlei ICT gebied ondersteunen begeleid door een expert, zien wij al op veel van onze scholen. Deze leerlingen ontwikkelen diverse talenten en zetten die in om de leef- en leergemeenschap van de school sterker te maken.

Het virus is en blijft onder ons. Het lijkt er op dat we er als maatschappij beter mee om willen en kunnen gaan. Het streven is dat de scholen het hele schooljaar open zijn. Het elkaar dagelijks ontmoeten waardoor het gesprek - de interactie - weer normaal is, biedt kansen om naast de focus op taal/lezen en rekenen weer het hele kind, de hele mens te zien. Deze brede blik en brede bedoeling zorgen voor het kansrijk inzetten van diverse talenten en een rijk samenspel.

Leo Wijker

Voorzitter College van Bestuur