Structureel aandacht
voor ICT

ICT is onmisbaar geworden in het onderwijs. Niet alleen als hulpmiddel om onderwijs op maat mogelijk te maken, maar ook om kinderen wegwijs te maken in een steeds digitalere samenleving. SKO West-Friesland heeft de handschoen opgepakt. In gesprek met vier leerkrachten die de opleiding tot ICT-coördinator volgen. “We gaan steeds strategischer nadenken over ICT.”

In gesprek met:

  • Tom Botman (Maria Bernadetteschool)
  • Jorien van der Gragt (Gerardus Majellaschool)
  • Maaike Wester (Bonifatiusschool)
  • Kris Stultiens (De Schelp)

Loop op een willekeurige dag een school van SKO West-Friesland binnen, en je ziet meerdere kinderen die achter een laptop aan het werk zijn. In 2018 is flink geïnvesteerd in de aanschaf van chromebooks. Het is een van de onderdelen van een aanpak die het belang van ICT-onderwijs bij SKO West-Friesland onderstreept. Daarnaast hebben de scholen ICT-coördinatoren benoemd, die ook een gespecialiseerde opleiding volgen en ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren in een stichtingsbreed ICT-netwerk.

Onderlinge verschillen

ICT was al een serieus aandachtspunt sinds het beleidsplan ICT in 2017. “Maar in hoeverre scholen daar invulling aan gaven, hing af van de betrokkenheid van individuele leerkrachten en schoolleiding. Daardoor ontstonden er onderlinge verschillen. Met goed geschoolde ICT-coördinatoren die regelmatig met elkaar in contact staan, moet het totale ICT-onderwijs op een hoger en meer uniform niveau gebracht worden.” Daarbij verandert ook de rol van de ICT-coördinator zelf: van het in stand houden van de ICT op school naar het meedenken in mogelijkheden en toepassingen.

Snelle interventies

Want één ding is zeker: ICT verrijkt het onderwijs. Met eigentijdse digitale lesprogramma’s die motiverend zijn en op individueel niveau direct feedback geven over leerresultaten aan zowel leerlingen als leerkrachten, waardoor snelle en gerichte interventies mogelijk zijn. “Het helpt ons bij het passende, adaptieve onderwijs dat wij voorstaan. Daarnaast leven we in een digitale samenleving, met alle bijbehorende gemakken en bedreigingen, en hebben we de plicht om onze kinderen digitaal geletterd te maken.”

Van leerkracht naar coach

De vraag die daarbij minstens zo relevant is: hoe zit het met de digitale geletterdheid van de leerkrachten? Daar is hier en daar nog een stap te maken. “Ik zie het als mijn taak om mijn collega-docenten te enthousiasmeren voor het gebruik van computers. Behalve dat je een bepaalde technische kennis moet hebben, word je rol in de klas ook anders. De kinderen gaan zelf aan de slag met de software, jij kijkt meer op afstand mee.

Je wordt meer coach dan leerkracht. Ik wil mijn collega’s bij die verschuiving helpen.’’

“ICT helpt ons bij het passende, adaptieve onderwijs dat wij voorstaan. Daarnaast leven we in een digitale samenleving, met alle bijbehorende gemakken en bedreigingen, en hebben we de plicht om onze kinderen digitaal geletterd te maken.”

Jeugdige mediacoaches

De ICT-ontwikkeling bij SKO West-Friesland beleeft een versnelling. De scholen verkennen de mogelijkheden. Dat leidt tot een ICT-visie per school, opgesteld door de ICT-coördinator. Dit is echter geen dwingend kader. “Geef leerkrachten vrijheid in het ICT-onderwijs, en ze beleven er meer plezier aan. Wat ik mooi zou vinden is als zij zelf creatieve koppelingen gaan leggen tussen bijvoorbeeld ICT en taal.” “Wat ook bijzonder is: leerlingen uit groep 7 en 8 die ‘mediacoach’ worden. Ik denk dat we nog maar aan het begin staan van een gave ontwikkeling.”