Voorwoord

De opdracht van het onderwijs bestaat uit twee delen: het maximaal ondersteunen van het leren en de ontwikkeling van het kind alsmede de positionering van de school in de gemeenschap.

Het ondersteunen van het kind start met ontmoeten en het aanreiken van ‘sleutels tot de wereld’, zoals taal en rekenen. Deze basis moet goed ingezet worden en ‘op orde’ zijn. Dat vereist een brede blik. Deze brede blik helpt ons om het kind te zien en het verhaal achter de opbrengsten.


Naast de brede blik helpt focussen. We moeten veel. Door heel hard werken proberen we veel onderwerpen aandacht te geven. Het resultaat is vaak voldoende, maar staat niet altijd in verhouding tot de inspanning. Dat frustreert.

Focussen, keuzes maken helpt én motiveert. Geef meer aandacht aan minder onderwerpen en ga daarvoor.

In de schoolontwikkelplannen zijn in principe twee ‘Big Rocks’ in het licht gezet. Twee onderwerpen die goed overdacht en aangepakt worden en leiden tot een zinvoller proces en betere opbrengsten.


Het bestuur van SKO West-Friesland had in 2018 twee focuspunten: personeel en ICT. Personeel gevoed door werkdruk en lerarentekort, maar ook door de kansen door begeleiding en samenwerking. Bij alle thema’s is vertrouwen het kernwoord.

Op het gebied van ICT zijn behoorlijk wat middelen aangeschaft. Maar hoe zet je deze middelen in voor de maximale ondersteuning van kind en personeel? ICT kan helpen bij het ‘slimmer’ en meer persoonlijk werken, het ondersteunen van diverse processen en bij het onderwijs. Het verschil bij ICT wordt echter gemaakt door de leraar en de leerling. Door leren, onderzoeken, experimenteren en verbinden aan de werkelijkheid van alledag wordt het werken met ICT betekenisvol.


In het bestuursverslag over 2018 vallen mij zinsdelen op als ‘brede blik’, ‘fijne springplank’, ‘door vertrouwen ga je groeien’, ‘het klopt’ en ‘om van te houden’. Woorden als ‘plezier’ en ‘ruimte’ heb ik gehoord tijdens de gesprekken met de leerkrachten. Ze geven mij glinsterende ogen. Dit zijn voor nu onze ‘sleutels’ als antwoord op de opdracht van het onderwijs.

Ik hoop dat u ruimte hebt om het bestuursverslag met plezier door te nemen.


Leo Wijker

Voorzitter College van Bestuur