De bedoeling
en meer

Het huidige basisonderwijs is een ‘systeemwereld’. Het bestaat uit protocollen, procedures en doelstellingen. De gedachte is dat zolang we ons aan deze regels houden, we in de ‘leefwereld’ (het hier en nu met al het waarneembaar gedrag) de juiste dingen doen. Daardoor komen we als onderwijsorganisatie dichter bij de reden van ons bestaan.


Het opvallende is dat veel succesvolle ondernemingen juist andersom redeneren. Hun vertrekpunt is uitleggen ‘waarom zij op aarde zijn’. Die bedoeling wordt voor medewerkers een krachtige drijfveer om in de leefwereld verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen, vanzelfsprekend met behulp van de systeemwereld.


Ons dynamisch koersplan is gebaseerd op deze omkering. Daardoor kunnen we de onderwijsverschuiving tot stand brengen die wij voor ogen hebben, van aanbod- en opbrengstgericht naar vraag- en ontwikkelingsgericht en steeds weer kritisch naar jezelf kijken. Onze bedoeling staat en hieruit vloeien missie, visie, waarden en leidende principes voort. Zij geven richting aan ons handelen.

De bedoeling

Met glinsterende ogen samen betekenisvol leren.

Nieuwsgierig naar wat kinderen kunnen en wie zij willen worden.

Missie

SKO West-Friesland biedt, met als basis de katholieke normen en waarden, hoogwaardig en betekenisvol, pakkend basisonderwijs in verbinding met de ander en de omgeving. Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waarin kinderen en volwassenen vanuit hun unieke persoonlijkheid talenten inzetten en ontwikkelen. We leveren een actieve bijdrage aan een leefbare en duurzame wereld door:

 • Respect, alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen.
 • Solidariteit, zorg hebben voor elkaar en de wereld.
 • Perspectief, geloof hebben in de toekomst.
“Onderwijs is een samenspel. Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waarin kinderen en volwassenen vanuit hun unieke persoonlijkheid talenten inzetten, delen en ontwikkelen.”

Visie

SKO West-Friesland streeft naar hoogwaardig en betekenisvol onderwijs. Hoogwaardig wil zeggen dat het onderwijs plaatsvindt in een goed pedagogisch klimaat, dat het unieke van ieder kind erkent en waarin hoge verwachtingen gelden voor zijn of haar ontwikkeling. Betekenisvol verwijst naar inhouden en opdrachten die in verbinding staan met de ander en de nabije omgeving, de wereld van alledag. Talentontwikkeling krijgt vorm door de integrale benadering: hands on, minds on, hearts on.

Kernwaarden

 • Verbondenheid
 • Vertrouwen
 • Nieuwsgierigheid en verwondering

Leidende principes

 • Eerst het kind, dan de leerling.
 • Doe goed voor jezelf, doe goed voor de ander, doe goed voor de omgeving.
 • We nemen kinderen altijd serieus.
 • Wat je doet is van betekenis (ik ‘sta aan’, wij ‘staan aan’).
 • Samen ontdekken waar je goed in bent.