Ons onderwijsklimaat

Ons onderwijs krijgt kleur door de verbinding met de wereld om ons heen. Daardoor heeft iedere SKOWF-school een eigen karakter. Want elke omgeving is anders. Toch vormen deze onderdelen ook weer één geheel. Wat SKO West-Friesland en de scholen bezielt, is het zien van het kind en het streven naar hoogwaardig, betekenisvol onderwijs. Vanuit deze opdracht ontwikkelen en delen we kennis en maken we elkaar sterk.

Samen optrekken

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Hoogwaardig, betekenisvol onderwijs moet passen bij alle leerlingen. Het leidt dus per definitie tot maatwerk. In dit proces van aftasten en afstemmen staat de leerling niet ergens achteraan, Leerkracht en leerling trekken samen op. Het gaat, ook nu weer, om het samenspel: waar liggen talenten en hoe kunnen deze ontplooid worden?

“Uitgangspunt in ons onderwijs is niet zozeer wat een leerling minimaal moet, maar wat hij maximaal kan bereiken.”

Rijke leeromgeving

SKO West-Friesland geeft pakkend onderwijs. De basisvaardigheden bij leerlingen moeten in orde zijn. Maar daarmee nemen wij geen genoegen; dat is niet ‘pakkend’ genoeg. Ons uitgangspunt is niet wat een leerling minimaal moet, maar wat hij maximaal kan bereiken.


Kinderen op SKOWF-scholen mogen rekenen op een rijke leeromgeving. Pakkend onderwijs prikkelt met betekenisvolle leeractiviteiten de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen en nodigt hen zo uit tot leren en presteren.

Betekenisvolle leeractiviteiten bestaan onder meer uit:


  • Thematisch onderwijs. We halen de wereld in huis door te werken met integrale thema’s die ‘uit het leven gegrepen zijn’ en verweven worden met aspecten als wereldoriëntatie, wetenschap en technologie, ICT en kunst- en cultuuronderwijs.
  • Maakonderwijs. Leren door te maken is voor sommige kinderen de beste en meest diepgaande manier van leren. Je maakt iets waar nieuwe kennis voor nodig is, en op die manier leer je precies wat nodig is. Experimenteren, fouten maken, spelen en proberen zijn kenmerken van maakonderwijs.
  • Kunst & cultuuronderwijs en bewegingsonderwijs. Dit type onderwijs vergroot het creatieve vermogen, Creatieve leerlingen en leerkrachten zijn flexibel en zien kansen waar anderen ze laten liggen.
  • ICT-onderwijs. Door digitale hulpmiddelen kunnen leerlingen zelf verder gaan waar de instructie van de leerkracht en de lessen op school ophouden. Digitaal leren kun je altijd en overal en opent een schat aan werk- en toetsvormen die op maat ingezet kunnen worden. Daarnaast helpt ICT-onderwijs kinderen om wegwijs te worden in een gedigitaliseerde samenleving.