Passend organiseren

Hoe moet hoogwaardig, betekenisvol onderwijs georganiseerd worden? Een paar voorbeelden.

Passend organiseren, met de buitenwereld

  • Samen met kinderopvang en voortgezet onderwijs zorgen we bij kinderen tussen 0 en 14 jaar voor een leerlijn zonder drempels, zodat hun ontwikkeling vloeiend doorloopt. Eventueel werken we samen met kinderopvangorganisaties in een Integraal Kind Centrum.

Passend organiseren, personeel

  • Onderwijs van goede kwaliteit heeft leerkrachten nodig die hun vakbekwaamheid op peil houden. Als SKO West-Friesland willen we onze leerkrachten toegang geven tot ontwikkelingsmogelijkheden. Dat blijft niet beperkt tot een officieel cursus- en opleidingsaanbod. Docenten kunnen ook van elkaar leren. Via de West-Friesland Academie en een online leerplein worden kennis en kunde uitgewisseld. We hebben zoveel wijsheid in huis, laten we daar meer gebruik van maken!

Passend organiseren, financiën

  • SKO West-Friesland voert een verantwoord en solide financieel beleid, waarbij we middelen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s in de organisatie afdekken. We maken genoeg financiële ruimte om aan de doelstellingen van dit koersplan te kunnen voldoen.