Kwaliteitszorg

Als je onderwijs geeft aan kinderen, moet je ook in de gaten houden of dat onderwijs het beoogde effect heeft. Tot nu toe doen we dat vooral door middel van het periodiek afnemen van toetsen. Wie is er niet opgegroeid met de Cito-toets? De vraag is of deze vorm van kwaliteitszorg afdoende is in de ontwikkelgerichte cultuur die wij nastreven. Hoe ‘toets’ je inzet, motivatie en welbevinden?

Rode draad

SKO West-Friesland wil de leerling met zijn of haar kwaliteiten als uitgangspunt nemen van het onderwijs. Inzicht krijgen in wat een kind kan en wil en hier recht aan doen, zal een rode draad zijn in de ontwikkeling van onze scholen in de komende jaren.

“Toetsing moet het leerproces ondersteunen, niet er een oordeel over vellen.”

Meer eigen invulling

Dat roept op tot een levende kwaliteitszorg, waarbij de meetmomenten het leerproces eerder ondersteunen dan er een definitief oordeel over vellen. Centraal in onze kwaliteitszorg staat het zichtbaar maken van het totale leren. Waarbij toetsen zoveel mogelijk plaatsmaken voor slimme oefensystemen. De onderwijsinspectie geeft scholen tegenwoordig meer ruimte om hun kwaliteitszorg in te richten. Wij gaan die ruimte zeker verkennen.