Onderwijs als samenspel

Wie terugdenkt aan zijn of haar lagere schooltijd, herinnert zich ongetwijfeld - naast de vriendschap, zorgloosheid en de speelsheid - ook het klassikale onderwijs en de discipline. Hoe de leerkracht met gezag de klas door de standaardlesstof leidt, is een model dat tot op de dag van vandaag in de kern hetzelfde is gebleven in ons basisonderwijs.

Onderwijs als samenspel

Ergens hebben we wel het gevoel dat dit model in deze tijd niet langer werkt. Niet in een samenleving die ingewikkelder is geworden en waarin de maatschappelijke verhoudingen onduidelijker zijn geworden. Zo’n samenleving vraagt van ons om ons eigen geluk achterna te gaan, maar ons daarbij ook te verbinden met onze omgeving en oog te hebben voor verschillen.

Transformatie

Tegen de achtergrond van deze maatschappelijke verandering moet het (basis)onderwijs mee veranderen. Maar volgens welke principes? En hoe komt dat onderwijs er dan uit te zien? Ons dynamisch koersplan (het meerjarenbleidsplan nieuwe stijl) is een antwoord op die vragen.

Het kind ‘zien’

SKO West-Friesland staat voor hoogwaardig en betekenisvol onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind uniek is en het verdient om geholpen te worden bij zijn of haar ontwikkeling. Dat gaat verder dan het overdragen van kennis en vaardigheden; het is meer dan het toewerken naar ‘kerndoelen’ en ‘eindtermen’.


Het begint ermee dat je het kind ‘ziet’, openstaat voor een ontmoeting en contact maakt. Het samenspel dat in die situatie ontstaat is de basis voor ons onderwijs. Als je vanuit dit samenspel nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en enthousiasme stimuleert, ontstaat er persoonlijke groei. Met als inzet dat een kind mag zijn wie hij is en mag worden wie hij wil.

Inspirerende opdracht

Dat is voor ons als SKO West-Friesland een inspirerende opdracht, omdat systemen, regels, methoden en opbrengsten niet langer leidend zijn. De aandacht verlegt zich naar het ‘mens-zijn’. De bedoeling is: eerst het kind, dan de leerling. Dat zorgt voor vrijheid. Het geeft ons de ruimte om in overleg met leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen ons onderwijs hoogwaardig en betekenisvol in te gaan vullen.


We betrekken dat ook op onze katholieke identiteit. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor levensbeschouwelijk onderwijs op onze scholen. Je mogen verbinden aan een grotere (geloofs)gemeenschap en het leven vieren met anderen door stil te staan bij mooie en verdrietige momenten is van alle tijden, maar het moet steeds weer getoetst worden aan de tijdsgeest.

“Eerst het kind, dan de leerling.”

Roald Dahl

De beroemde Engelse schrijver Roald Dahl schreef ooit: ‘Durf de wereld rondom je met glinsterende ogen te bekijken, want de grootste en mooiste geheimen liggen misschien wel verborgen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen of in de meest onwaarschijnlijke ontmoetingen… Zij die niet geloven in magie zullen ze nooit vinden! Blijf dicht bij de kinderen en ga mee naar de onwaarschijnlijke plaatsen en ontmoetingen’.


Als wij bij SKO West-Friesland ogen kunnen laten glinsteren, zijn we in ons onderwijs geslaagd.

- Leo Wijker, Voorzitter College van Bestuur