Geen plan, maar een richting

Dit dynamisch koersplan is een weerspiegeling van de grillige werkelijkheid die het beschrijft. Hoe zinvol is het om in een snelveranderende samenleving ons vast te leggen op vaste doelen en ambities? Wie kan anno 2019 nog de toekomst voorspellen?

Ruim speelveld

Daarom hebben we gekozen voor een andere, lossere opzet om onze lange termijnontwikkeling te beschrijven. Geen meerjarig beleidsplan, maar een meerjarige ‘beleidsrichting’. Geen strak houvast, maar meer een bron van inspiratie.


Het dynamisch koersplan schetst het speelveld waarbinnen SKO West-Friesland haar onderwijs in de toekomst vorm wil geven. Het geeft de vrijheid om, in overleg met betrokkenen, nieuwe maatschappelijke trends erin te verwerken. Daarom is het, anders dan bij onze vorige meerjarenplannen, ook niet opgehangen aan een specifiek tijdvak. Dit koersplan blijft doorlopend in ontwikkeling.

“Het dynamisch koersplan is meer een richting en een bron van inspiratie dan een strak houvast.”

Dynamische schoolplannen

Het dynamisch koersplan is een vervolg op het meerjarig strategisch beleidsplan 2015-2018 ‘Samen inspirerend lerend de toekomst in’. Daaraan zijn later de drie V’s toegevoegd: verbinden, verbreden en verdiepen.


Het wordt verankerd in de scholen met behulp van dynamische schoolplannen, waarin veel ruimte is voor de eigen ontwikkeling. Elk dynamisch schoolplan bestaat uit een A en B deel. In het A deel wordt de strategie verwoord, in het B deel de uitgewerkte focuspunten voor het betreffende schooljaar. Beide delen vormen één geheel.

Publieksversie

In deze publieksversie brengen we de ideeën uit het dynamisch koersplan terug naar de kern. Het laat zien hoe wij denken over het onderwijs van de toekomst. Het volledige plan is hier terug te vinden.